Producenci
Promocje
Obrus plamoodporny odpasowany BAROK (a)
Obrus plamoodporny odpasowany BAROK (a)
15,00 zł 9,00 zł
Obrus plamoodporny odpasowany SŁONECZNIKI (a)
Obrus plamoodporny odpasowany SŁONECZNIKI (a)
15,00 zł 9,00 zł
Obrus plamoodporny odpasowany FILIŻANKI
Obrus plamoodporny odpasowany FILIŻANKI
15,00 zł 9,00 zł
Obrus plamoodporny odpasowany SŁONECZNIKI (b)
Obrus plamoodporny odpasowany SŁONECZNIKI (b)
15,00 zł 9,00 zł
Obrus plamoodporny odpasowany KRATA (a)
Obrus plamoodporny odpasowany KRATA (a)
15,00 zł 9,00 zł
szt.
Obrus plamoodporny odpasowany ELEGANCE (a)
Obrus plamoodporny odpasowany ELEGANCE (a)
15,00 zł 9,00 zł
Obrus plamoodporny odpasowany BAROK (b)
Obrus plamoodporny odpasowany BAROK (b)
15,00 zł 9,00 zł
Obrus plamoodporny odpasowany ALA LEN
Obrus plamoodporny odpasowany ALA LEN
34,00 zł 28,00 zł
szt.
Obrus plamoodporny odpasowany ELEGANCE (g)
Obrus plamoodporny odpasowany ELEGANCE (g)
15,00 zł 9,00 zł
Obrus plamoodporny odpasowany HENNA
Obrus plamoodporny odpasowany HENNA
15,00 zł 9,00 zł
Obrus plamoodporny odpasowany KRATA (b)
Obrus plamoodporny odpasowany KRATA (b)
15,00 zł 9,00 zł
szt.
Obrus plamoodporny odpasowany ELEGANCE (f)
Obrus plamoodporny odpasowany ELEGANCE (f)
15,00 zł 9,00 zł
Regulamin

Regulamin

Obowiązuje od dnia 25.12.2014

Sklep internetowy sklep.darymex.pl (dalej: Serwis lub Sklep Darymex) jest prowadzony przez firmę DARYMEX Dariusz Gruca i Ryszard Rączka Spółka Jawna z siedzibą znajdującą się pod adresem ul. Siedliska 124, 32-620 Brzeszcze, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078001 i posiadającą NIP 652-000-53-89 oraz REGON 270715008 (dalej: Spółka lub Sprzedający), adres e-mail: sklep@darymex.pl.

1. Warunki ogólne

1.1. Firma DARYMEX D. Gruca i R. Rączka Spółka Jawna prowadzi sprzedaż towarów z zakresu wyposażenia domu i ogrodu, poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.darymex.pl. Serwis umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem sieci internet na towar wyszczególniony na stronach Serwisu. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie „Sklep > O nas”.

1.2. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym bezpośrednio lub listownie pod adresem siedziby firmy przy ul. Siedliska 124, 32-620 Brzeszcze, poprzez adres e-mail sklep@darymex.pl, oraz pod numerami telefonów: +48 506 584 614, (32) 211 16 72 wew. 114.

1.3. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą Serwisu, pomiędzy zamawiającym (dalej: Klient) będącym konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego, a Sprzedającym.

1.4. Umowa zawierana jest w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego i przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.5. Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest przez Sprzedającego na adres e-mail podany przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia. Wraz z e-mailem potwierdzającym zamówienie Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy wraz z formularzem odstąpienia od umowy. Potwierdzenie jest także dowodem otrzymania poprawnie wypełnionego formularza zamówienia przez Sprzedającego.

1.6. Ceny w Serwisie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

1.7. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dowód sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT).

1.8. Celem korzystania z Serwisu przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie sklepu internetowego oraz umożliwienie złożenia zamówienia (oferty kupna) i dokonania transakcji.

1.9. Przekazując swoje dane w ramach korzystania z Serwisu, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:
a. treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
b. treści zawierających informacje nieprawdziwe, 
c. treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam), 
d. treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony.

1.10. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Sprzedający może zablokować dostęp Klienta do strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Sprzedający może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

1.11. Sklep Darymex nie ponosi również odpowiedzialności za realizację transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu e-mail) i miało to wpływ na należyte wykonanie transakcji przez Sprzedającego.

1.12. Towary oferowane i sprzedawane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.

1.13. Towar zamówiony w ramach transakcji w Serwisie dostarczany jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostępni kurierzy oraz koszty przesyłek są umieszczone na stronie Pomoc > Opcje dostawy.

2. Wymogi techniczne i zagrożenia w internecie

2.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, tj. urządzenie z systemem operacyjnym umożliwiającym nawiązanie połączenia internetowego oraz uruchomienie przeglądarki internetowej w możliwie najnowszej wersji (zalecane to Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer w wersjach 9 wzwyż).

2.2. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym także z usług serwisu sklep.darymex.pl  jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego użytkownika przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód typu wirusy, "robaki" czy konie trojańskie.

2.3. W celu uniknięcia zagrożeń,  ważne jest, aby Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje w celu łączenia się z internetem, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Operator serwisu informuje również, że  szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną   w tym opisywanej w niniejszym regulaminie wiążą się z działalnością hakerską, prowadzącą do włamania się zarówno do systemu komputerowego operatora serwisu, jak też do systemu komputerowego klienta. Pomimo tego informuje się Klientów serwisu, że nie istnieje żaden środek pozwalający na trwałą i całkowitą ochronę przed opisanymi powyżej niepożądanymi działaniami.

2.4. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Serwisu Klienci będą powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie.

3. Dane osobowe

3.1. Klient rejestrując się w Serwisie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3.2. Klient rejestrując się w Serwisie podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, oraz telefon kontaktowy. Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie "O sklepie > Polityka prywatności i cookies".

3.3. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Serwisie (dalej: Konto). Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

3.4. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych służy realizacji zamówienia.

3.5. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.6. Klient zapisując się na Newsletter Sklepu Darymex wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) oraz podaje adres e-mail, na który będą mu doręczane zamówione informacje handlowe.

4. Procedura składania i realizacji zamówień

4.1. Na proces składania zamówienia składa się szereg okien z komunikatami (formularzy), generowanych kolejno w Serwisie w toku składania zamówienia.

4.2. Klient składając zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego towaru - w szczególności wybiera model, kolor i rozmiar oferowanego przez Serwis produktu, a także wybiera dodatkowe płatne opcje, o których jest informowany w oknie składania zamówienia, a opisanych szczegółowo poniżej. Celem ułatwienia Klientowi wyboru odpowiedniego towaru oraz wyjaśnienia szczegółów opisów oferowanego
w sklepie internetowym towaru Darymex udostępnia na stronie internetowej porady
w zakładkach „Jaki rozmiar prześcieradła?” oraz „Ogólny podział tkanin”, także „Normy dla rozmiarów”.

4.3. Po złożeniu zamówienia Klient dokonuje akceptacji zamówienia oraz potwierdza zamówienie przyciskając przycisk "Potwierdzenie z obowiązkiem zapłaty". Naciskając przycisk Klient oświadcza, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar.

4.4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego przez Sprzedającego na stronie Serwisu (wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu).

4.5. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

4.6. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

4.7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności za zamówiony towar zgodnie z formularzem zamówienia. O szczegółowym opisie sposobów dostawy oraz płatności oraz informacji o dodatkowych płatnościach za te usługi Klient jest informowany w zakładkach „Pomoc > Sposoby dostawy” oraz „Pomoc > Płatności”.

4.8. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta.

4.9. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

4.10. Sprzedający prowadzi sprzedaż wysyłkową. Istnieje również możliwość odbioru zakupionego towaru w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 pod adresem podanym w pkt. 1.2.

5. Reklamacje

5.1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym, Klient ma prawo złożenia reklamacji za zakupiony drogą elektroniczną towar w terminie 2 lat od dnia zakupu (wydania rzeczy kupującemu).

5.2. Sklep informuje, że procedura przyjmowania i rozpatrywania reklamacji odbywa się w trybie i w sposób określony we wskazanych powyżej aktach prawnych, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o sprzedaży w brzmieniu, jakie nadaje tym przepisom ustawa o prawach konsumenta.

5.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5.4. W przypadku wystąpienia wady towaru, na zgłoszenie klienta Sprzedający wszczyna postępowanie reklamacyjne.

5.5. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta w sprawie procedury reklamacji jest dostępny pod nr telefonu (+48) 506 584 614, e-mailem sklep@darymex.pl oraz pod adresem siedziby firmy:
DARYMEX D. Gruca i R. Rączka Sp. J.
Sprzedaż internetowa
ul. Siedliska 124
32-620 Brzeszcze

5.6. Wadliwy produkt można dostarczyć bezpośrednio do siedziby firmy lub wysłać pod adres siedziby firmy wymieniony w pkt. 5.5.

5.7. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi do 14 dni, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, liczonych od dnia fizycznego otrzymania przez sprzedawcę reklamacji.

5.8. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi w formie wskazanej przez Klienta.

5.9. Sprzedający informuje, że Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może np. a) dochodzić roszczeń w sposób wskazany w niniejszym dziale regulaminu; b) dochodzić roszczeń w sposób i w oparciu o procedury szczegółowo wyjaśnione pod następującym linkiem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366; c) złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru po dokonaniu odstąpienia.

6.1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość poprzez sklep internetowy Darymex, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru (objęcia w posiadanie towaru przez Konsumenta) odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a które wskazano poniżej. Ponadto poucza się Klientów jak poniżej:

6.2. Sklep informuje Klientów, że nie przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu towarów będących rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

6.3. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, a który Sprzedający udostępnia pod następującym linkiem: https://sklep.darymex.pl/files/fou.pdf

6.4. Do zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
a. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
b. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Szczegółowe informacje na temat zwrotu towaru po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdują się  na stronie „Pomoc > Jak zwrócić towar”.
a. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
b. Sprzedający informuje Klientów, że w przypadku odstąpienia od umowy Klienci są obowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do siedziby Spółki. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
c. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.8. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl